Kết quả:

Kết quả Giải Golf Gia đình hội viên 2014 in Kết quả giải đấu at 07/01/2014 09:42

Giải Gia Đình Hội Viên 2014 - Hội Golf HP 
Đồ Sơn, 04/01/2014
Bảng Nữ
Nhất Nguyễn Bích Hằng
Nhì Nguyễn Minh Nghĩa
Ba Lại Thị Phương Lan
BẢng C
Nhất Trần Anh Tuấn
Nhì Đinh Ngọc Thắng
Ba Lê Anh Tuấn
   
Bảng B
Nhất Nguyễn Văn Tám
Nhì Tạ Vũ Trường
Ba Lê Mạnh Hùng
   
Bảng A
Nhất Nguyễn Văn Bạch
Nhì Đào Quang Trịnh
Ba Đàm Thành Vinh
               
BEST GROSS Trịnh Huy Hoàng
   
Giải Kỹ Thuật              
Nearest to the Pin hố số 2 Nguyễn Dũng Tiến
Nearest to the Pin hố số 6 Nguyễn Đình Dậu
Nearest to the Pin hố số 12 Nguyễn Văn Quảng
Nearest to the Pin hố số 16 Trần Anh Tuấn
               
Longest drive for men hố số 5 Nghiêm Thế Anh
Longest drive for ladies hố 15 Nguyễn Thị Loan
Nearest to the line hố số 3 Tạ Vũ Trường
   
Cặp đôi: Tuyến + Hằng 85+103-14-31= 143          
Cặp đôi: Tuấn + Lan : 90+101-20-24= 147          

 Download bảng kết quả giải đấu tại đây

right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”