Kết quả:

KẾT QUẢ GIẢI GOLF TRUNG CAO NIÊN 2014 HỘI GOLF HẢI PHÒNG in Kết quả giải đấu at 30/10/2014 12:15

HAI PHONG SENIOR GOLF TOURNAMENT 2014

GIẢI GOLF TRUNG CAO NIÊN HỘI GOLF HẢI PHÒNG 2014

 
                       

I.Giải Thưởng Chính:

                 

 Best Gross…………ĐÀO QUANG TRƯỜNG………………Gross………80……...……………..

 

Bảng Trung Niên :(Cắt -3)

               

1. Giải Nhất……………NGUYỄN SỸ TRÁNG……………………………………………………...……………..

Gross Score:.………92...….………... Handicap….…26…...…...Net Score………66…...……….

 

2. Giải Nhì ………….VŨ VĂN CHIẾN..……………………………………………………...…………

 

Gross Score:.……….82..….………... Handicap….…15…...…...Net Score………67…...……….

 

3. Giải Ba ……………VŨ ĐỨC SƠN……………………………………………………...…………

 

Gross Score:.………..87.….………... Handicap….…17…...…...Net Score………70…...……….

 

Bảng Cao Niên:

                   

1. Giải Nhất………….TRẦN VĂN HỘI..……………………………………………………...……………..

Gross Score:.………95...….………... Handicap….…23…...…...Net Score………72…...……….

 

2. Giải Nhì ………….TRỊNH QUANG SỬ..……………………………………………………...…………

Gross Score:.………98...….………... Handicap….…24…...…...Net Score………74…...……….

 

3. Giải Ba ……………NGUYỄN CÔNG HÁT……………………………………………………...…………

Gross Score:.…………94….………... Handicap….…19…...…...Net Score………75…...……….

 

Bảng Khách Mời:

                 

1. Giải Nhất…………...…ĐOÀN VĂN NAM…………………………………………………...……………..

Gross Score:.…………75.………... Handicap….……5...…...Net Score…………..69.……….

 

2. Giải Nhì ……………ĐỖ ĐỨC TRUNG……………………………………………………...…………

Gross Score:.…………81….………Handicap….…..11…....Net Score……… … ...70…...……….

 

3. Giải Ba …………...…NGUYỄN HỮU XẠ…………………………………………………...…………

Gross Score:.…………98….……….Handicap….….28…....Net Score…………….70…...……….

 

Bảng Nữ:

                   

1. Giải Nhất……………NGUYỄN THỊ LOAN……………………………………………………...……………..

Gross Score:.………..86.….………... Handicap….…22…...…...Net Score………64…...……….

 

2. Giải Nhì ……………NGUYỄN THỊ KIM QUÝ……………………………………………………...…………

Gross Score:.………..97.….………... Handicap….…29…...…...Net Score………68…...……….

 

3. Giải Ba …………...…NGUYỄN KHÁNH HOA…………………………………………………...…………

Gross Score:.……….87..….………... Handicap….…17…...…...Net Score………70…...……….

 

II:GIẢI KỸ THUẬT

             

Nearest to the pin # 03:……...………NGUYỄN THIỆN KẾ……………….…………………………………………

Nearest to the pin # 06:……...………NGUYỄN DUY NGỌC……………….…………………………………………

Nearest to the pin # 12:……...………NGUỄN VIỆT LONG……………….…………………………………………

Nearest to the pin # 17:……...………ĐỖ TRỌNG ĐẠT……………….…………………………………………

Longest Drive # 14:……...…………  ĐÀO QUANG TRỊNH…………….…………………………………………..

Nearest to the line #01:……...……….VŨ MINH HIỀN……………….…………………………………………

                       

Sông giá ngày 26 tháng 10 năm 2014.

 
right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”