Kết quả:

KẾT QUẢ GIẢI GOLF TRUNG CAO NIÊN - HỘI GOLF HẢI PHÒNG NGÀY 05/10/2013 in Kết quả giải đấu at 15/10/2013 17:45

Bảng Khách mời (Callaway Handicap)

Download Bảng kết quả chi tiết tại đây

Vị trí Người chơi Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Playoff Điểm Gậy Tiền thưởng
1 Trịnh Văn Thành - - - - - - - -
2 Đỗ Đức Trung - - - - - - - -
3 Phạm Anh Tuấn - - - - - - - -

Bảng Nữ (Callaway Handicap)

Vị trí Người chơi Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Playoff Điểm Gậy Tiền thưởng
1 Nguyễn Ngọc Yến - - - - - - - -
2 Nguyễn Thị Loan - - - - - - - -
3 Hà Thị Phương Loan - - - - - - - -

Bảng B Trung Niên (HDCP 19-36) Cắt -3

Vị trí Người chơi Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Playoff Điểm Gậy Tiền thưởng
1 Trần Quang Vinh A - - - - - - - -
2 Nguyễn Sỹ Tráng - - - - - - - -
3 Trần Duy Minh - - - - - - - -

Bảng A Trung Niên (HDCP 0-18) CẮt -2

Vị trí Người chơi Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Playoff Điểm Gậy Tiền thưởng
1 Vũ Văn Chiến - - - - - - - -
2 Lê Mạnh Hùng - - - - - - - -
3 Trần Văn Khơi - - - - - - - -

Bảng Cao Niên

Vị trí Người chơi Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Playoff Điểm Gậy Tiền thưởng
1 Trịnh Quang Sử - - - - - - - -
2 Nguyễn Văn Thuận - - - - - - - -
3 Phùng Văn Quang - - - - - - - -
right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”