Kết quả:

Kết quả Giải Vietnam Golf Magazine Open 2014 in Kết quả giải đấu at 10/03/2014 15:14

I. Giải Thưởng Chính:                        
Best Gross………PHẠM ĐỒNG DŨNG…...……………Gross…………73………………...… ……..………        
Bảng A:                          
1. Champion…………...………NGUYỄN VĂN BẠCH…………………………………………………………………
Gross Score:.…………74….………... Handicap….……7...…...Net Score…………67...……….      
2. 1st Runer Up ………………LÊ HÙNG NAM…………..……………………………………………………...…………
Gross Score:.………..…80...….…… Handicap….…….11..…...Net Score…………69...……….      
3. 2nd Runer Up …………...…NGUYỄN NGỌC KHÔI………….………………………………………………...…………
Gross Score:.………...…74.………... Handicap….……..4.…...Net Score………….70..……….      
Bảng B:                          
1. Champion…………...………DƯƠNG VĂN NAM…………………………………………………………………  
Gross Score:.………...….90………... Handicap….…….20..…...Net Score…………70...……….      
2. 1st Runer Up ………………ĐÀO QUÝ HƯNG…………..……………………………………………………...…………
Gross Score:.………..…90...….…… Handicap….…….19..…...Net Score…………..71.……….      
3. 2nd Runer Up …………...…NGUYỄN NGỌC TRÌU………….………………………………………………...…………
Gross Score:.………...…90.………... Handicap….…….19..…...Net Score…………..71.……….      
Bảng C:                          
1. Champion…………...………NGUYỄN ĐỨC BA…………………………………………………………………  
Gross Score:.………...…103.………... Handicap….……30...…...Net Score…………..73.……….      
2. 1st Runer Up ………………NGUYỄN ĐỨC TUỆ…………..……………………………………………………...…………
Gross Score:.………..….105..….…… Handicap….……29...…...Net Score……………76……….      
3. 2nd Runer Up …………...…PHẠM VĂN DŨNG………….………………………………………………...…………
Gross Score:.………...…106.………... Handicap….……29...…...Net Score……………77……….      
Bảng Nữ:                          
1. Champion…………...……HỒ THỊ ĐÀO MAI……………………………………………………………………  
Gross Score:.………...…78.………... Handicap….……..9.……..Net Score……………69……….      
2. 1st Runer Up ……………NGUYỄN THỊ VÂN ANH……………..……………………………………………………...…………
Gross Score:.………..…81...….…… Handicap….……..11.…...Net Score……………70……….      
3. 2nd Runer Up ……………HÀ THỊ PHƯƠNG LOAN…………….………………………………………………...…………
Gross Score:.………...…92.………... Handicap….…….20..…...Net Score……………72……….      
II. Giải Kĩ Thuật                        
Nearest to the pin # 03:………LÊ ANH TUẤN.(HP)……………………….…………………………………………  
Nearest to the pin # 06:………NGUYỄN THÀNH LÊ……………………….…………………………………………  
Nearest to the pin # 12:………PHẠM VŨ HÙNG……………………….…………………………………………  
Nearest to the pin # 17:………NGUYỄN VIỆT HÙNG……………………….……………………………………….  
Longest Drive   # 14:……...…TRỊNH HUY HOÀNG…………………….…………………………………..    
                             
        Sông giá, ngày 09 tháng 03 năm 2014.    

 Download bảng kết quả giải đấu tại đây

right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”