Kết quả:

Kết quả Giải vô địch Câu lạc bộ Golf Đồ Sơn 14/12/2013 in Kết quả giải đấu at 19/12/2013 14:47

CLUB CHAMPIONSHIP RESULTS 2013

GUEST DIVISION

2nd RUNNER UP

Nguyen Thanh Son

 

Trophy + 1 dozen of ball

1st RUNNER UP

Nguyen Bui Lam

 

Trophy + 1 dozen of ball

CHAMPION

Lee Sang Geang

 

Trophy + 1 dozen of ball

CALLAWAY

2nd RUNNER UP

Hoang Phung

 

Trophy + PUMA Tech polo shirt + Umbrella

1st RUNNER UP

Luong Van Thanh

 

Trophy + Pocket Tech Pant + Umbrella

CHAMPION

Nguyen Xuan Nhat

 

Trophy + ATM 2 Mil + Giay FJ Street 564 Shoes

LADIES

2nd RUNNER UP

Lai Thị Phuong Lan

 

Trophy +  Adidas shirt+ Titleist cap + Umbrella

1st RUNNER UP

Nguyen Thi Ngoc Yen

 

Trophy +  Adidas shirt+ Titleist cap + Umbrella

CHAMPION

Nguyen Thi Loan

 

Trophy + FJ Summber Lady 98 + ATM 2 Mil

B FLIGHT

2nd RUNNER UP

Nguyen Duc Dang

 

Trophy + PUMA Tech polo shirt + Umbrella

1st RUNNER UP

Vu Hoang Duong

 

Trophy + Pocket Tech Pant + Umbrella

CHAMPION

Nguyen Van Hanh

 

Trophy + ATM 2 Mil + Giay FJ Street 564 Shoes

A FLIGHT

2nd RUNNER UP

Vu Ngoc Sinh

 

Trophy + PUMA Tech polo shirt + Umbrella

1st RUNNER UP

Trinh Van Thanh

 

Trophy + Pocket Tech Pant + Umbrella

CHAMPION

Takahashi

 

Trophy + ATM 2 Mil + Giay FJ Street 564 Shoes

OVERALL CHAMPION

Vi Quoc Tuan

 

Trophy + Vietnam airlines ticket, ATM 5 Mil

CLOSEST TO THE PIN #2

Nguyen Xuan Phi

Fleeze Jacket

CLOSEST TO THE PIN #6

Tran Quoc Chinh

Fleeze Jacket

CLOSEST TO THE PIN #12

Tran Quang Vinh - Y10

Fleeze Jacket

CLOSEST TO THE PIN #16

Truong Duc Hung

Fleeze Jacket

Closet to the line  15

Pham Dinh Tuyen

Fleeze Jacket

LONGEST DRIVE #5

Nguyen Manh Chung

Fleeze Jacket

PUTTING CONTEST

Nguyen Duc Dang

Putter

Lucky draw ATM 5.000.000

 

 

Những người được mời tham gia giải Mercedes 2014 Mercedes Ower win invitation

 

Vi Quoc Tuan

 

Nguyen Dinh Dau

 

Dinh Ngoc Thang

 

Tran Van Khoi

 

Tran Quang Vinh

 

Nguyen Van Hanh

 

Nguyen Thi Loan

right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”