Kết quả:

Kết quả giải vô địch Câu lạc bộ Golf Sông Giá 15/12/2013 in Kết quả giải đấu at 20/12/2013 09:29

                                                 SONG GIA CLUB CHAMPIONSHIP 2013
  I. Giải Thưởng Chính:
  Best Gross : Mr VŨ VĂN CHIẾN             - Gross: 77
  Bảng A: Cut Off (-2)
  1. Champion : Mr. LÊ NGỌC HOA
  Gross Score:.……….83..….………... Handicap….……15...…...Net Score………68…...…
  2. 1st Runer Up : .VI QUỐC TUẤN
  Gross Score:.……….80..….………... Handicap….……15...…...Net Score………65…...…
  3. 2nd Runer Up : VŨ THANH CHƯƠNG
  Gross Score:.……….82..….………... Handicap….…..…16….....Net Score………66…...…
  Bảng B: Cut Off (-3)
  1. Champion: KIM YOUNG JAE
  Gross Score:.……….91..….………... Handicap….…22…...…...Net Score………69…...…
  2. 1st Runer Up: SIM SUNG SUB
  Gross Score:.………..90.….………... Handicap….…20…...…...Net Score………70
  3. 2nd Runer Up : LEE JANG PIL
  Gross Score:.………..92.….………... Handicap….…22…...…...Net Score………70
  Bảng C: Cut Off (-3)
  1. Champion: NGUYỄN SƠN HẢI
  Gross Score:.………..96.….………... Handicap….…28…...…...Net Score………68
  2. 1st Runer Up : NGUYỄN TRẦN LANH
  Gross Score:.……….100..….………... Handicap….…33…...…...Net Score………67..….
  3. 2nd Runer Up:NGUYỄN NGỌC TRÌU
  Gross Score:.……….95..….………... Handicap….…25…...…...Net Score……… 70...……….
  Bảng Nữ:
  1.Champion: HO HEE RAN
  Gross Score:.……….85..….………... Handicap….…15…...…...Net Score…………70
  2. 1st Runer Up : NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN
  Gross Score:.………96...….………... Handicap….…26…...…...Net Score…………70.
  3. 2nd Runer Up : .TRẦN THỊ HOÀN
  Gross Score:.………105.….………... Handicap….…33…...…...Net Score…………72
  II. Giải Kỹ Thuật
  Nearest to the pin # 03:……...……….PARK SUNG JAE……………….…………………
  Nearest to the pin # 12:……………...YANG WEN SHAN……………….……………
  Longest Drive For Man # 08:……...…OMORI NOBU……………….…………………
  Longest Drive For Lady # 16:………NGUYỄN THỊ BÌNH…………………….………

 Download bảng kết quả giải đấu tại đây

right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”