Kết quả:

KẾT QUẢ HAIPHONG OPEN GOLF CHAMPIONSHIP 2016 in Kết quả giải đấu at 22/11/2016 06:25

I.Giải thưởng chính:                                  
Best Gross…………..LÊ HÙNG NAM.…………………Gross……81 - 73 (154)………...……………
Bảng A:                                        
1. Champion………ANDREW HÙNG PHẠM...……......Gross……82 - 74 ( 156)…………………......
2. 1st Runer Up ……TRẦN THẾ CƯỜNG……...………Gross……78 - 79 (157)……………………...
3. 2nd Runer Up ……NGUYỄN HỒNG HẢI……...….....Gross…….80 - 81 (161)……………………..
Bảng B: Cut Off ( -2 )                                  
1. Champion………ĐÀM QUỐC VINH…...……………………………………………………...…….
Gross Score:.………79...….………... Handicap….…10…...…...Net Score………69…...………..........
2. 1st Runer Up ……PHẠM KHẮC TUẤN……...……………………………………………………....
Gross Score:.………..81.….………... Handicap….…12…...…...Net Score………69…...……….........
3. 2nd Runer Up ……ĐỖ ANH TẤN……...……………………………………………………...………
Gross Score:.……….79...….………... Handicap….…12…...…...Net Score………67…...………........
Bảng Khách Mời : System 36                              
1. Champion………ĐẬU XUÂN THÀNH…...……………………………………………………...…..
Gross Score:.………82...….………... Handicap….…13…...…...Net Score………69…...………........
2. 1st Runer Up ……PHẠM ĐỒNG DŨNG……...……………………………………………………..
Gross Score:.………..82.….………... Handicap….…11…...…...Net Score………71…...………........
3. 2nd Runer Up ……NGUYỄN QUỐC HÙNG A……...……………………………………………….
Gross Score:.………86...….………... Handicap….…15…...…...Net Score………71…...………........
Bảng Nữ: System 36                                  
1. Champion…………TRẦN THỊ LAN...……………………………………………………...……….
Gross Score:.…………89….………... Handicap….…18…...…...Net Score………71…...……….......
2. 1st Runer Up ……..TRẦN THỊ HOÀN……...……………………………………………………...…
Gross Score:.………..96.….………... Handicap….…25…...…...Net Score………71…...………........
3. 2nd Runer Up ……NGUYỄN THỊ KIM QUÝ……...………………………………………………....
Gross Score:.………97...….………... Handicap….…26…...…...Net Score………71…...………........
II. Giải Kỹ Thuật:                                    
Nearest to the pin #03:……...…TRẦN VĂN TÂM…………………….………………………………..
Nearest to the pin #06:……...…ANDREW HÙNG PHẠM…………………….…………………………
Nearest to the pin #12:……...…ĐOÀN TRẦN TÂN MINHI…………………….………………………
Nearest to the pin #17:….…......PHẠM VĂN NGHIÊM………………….……………………………...
Longest Drive  # 14:……..........TRẦN ĐỨC MINH..……………………….……………………………
Nearest to the line #01:……......TRẦN QUANG VINH………………….……………………………....
right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”