Kết quả:

Kết quả Vòng 2 ngày 28/11 Giải Vô địch Toàn quốc các CLB Mở rộng 2014 in Kết quả giải đấu at 29/11/2014 08:20

 

Kết quả Vòng 2 ngày 28/11 Giải Vô địch Toàn quốc các CLB Mở rộng 2014 và xếp nhóm vòng chung kết ngày 29/11 Giải Vô địch Toàn quốc các CLB Mở rộng 2014 tại link sau đây:

Kết quả vòng 2: http://vga.com.vn/?show=intro&ic=4&list=75_293_340_346

Xếp nhóm vòng chung kết: http://vga.com.vn/?show=viewtt&ic=2&list=5_56&id=2737

 

right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”