Lịch thi đấu in Lịch thi đấu at 20/10/2013 11:55

Tháng 11
Ngày Giải đấu Địa điểm Thể thức thi đấu
16 - 11     HAIPHONG YOUTH GOLF TOURNAMENT 5th Sân Golf Sông Giá: Xã Lưu Kiếm – Thủy Nguyên – HP 18 hố
dd - mm Name of the tournament here Tournament venue here None
dd - mm Name of the tournament here Tournament venue here None
dd - mm Name of the tournament here Tournament venue here None
dd - mm Name of the tournament here Tournament venue here None
dd - mm Name of the tournament here Tournament venue here None
Tháng 12
Ngày Giải đấu Địa điểm Thể thức thi đấu
dd - mm    Name of the tournament here             Tournament venue here                                     None
dd - mm Name of the tournament here Tournament venue here None
dd - mm Name of the tournament here Tournament venue here None
dd - mm Name of the tournament here Tournament venue here None
dd - mm Name of the tournament here Tournament venue here None
dd - mm Name of the tournament here Tournament venue here None
right_news_2.categoryname
Lịch thi đấu
in Lịch thi đấu at

Dự kiến chúng tôi tổ chức giải Demo với lịch thi đấu Demo. Xin mời mọi hội viên vào đây để cập nhật lịch thi đấu vì có thể thay đổi trước đó 1 tuần.