BẢNG XẾP NHÓM GIẢI GOLF GIA ĐÌNH HỘI VIÊN 2015 in Tin mới cập nhật at 24/01/2015 11:28

 BẢNG XẾP NHÓM GIẢI GOLF GIA ĐÌNH HỘI VIÊN 2015

STT

HỌ VÀ TÊN

HDC

BẢNG

STT

HỌ VÀ TÊN

HDC

BẢNG

1A

Vũ Văn Tuyến

17

 

1B

Martin Clepetko

 

KM

Lê Văn Thành

 

KM

Phạm Trường

 

 

Lee Byung Chul

 

KM

Dương Ngọc Tuấn

 

KM

Phạm Minh Nam

 

KM

Phạm Hữu Thư

 

KM

2A

Trần Quang Vinh

16

 

2B

Đào Quang Hùng

11

 

Trần Quang Tiến

16

 

Đỗ Anh Tấn

12

 

Lê Mạnh Hùng

12

 

Đàm Quốc Vinh

13

 

Đào Văn Cảnh

19

 

Đàm Thành Vinh

5

 

3A

Vũ Minh Hiền

15

 

4A

Trần Minh Đức

24

 

Nguyễn Văn Mến

16

 

Phạm Ngọc Huỳnh

25

 

Nguyễn Sỹ Tình

17

 

Nguyễn Bùi An

16

 

Nguyễn Quốc Hùng B

18

 

Hoàng Văn Dương

27

 

 

Trần Quang Vinh B

26

 

5A

Vũ Đức Huynh

19

 

4B

Trần Anh Tuấn

18

 

Vi Quốc Tuấn

22

 

 

Nguyễn Văn Sóng

 

 

Đào Quang Trịnh

12

 

 

Nguyễn Văn Luân

25

 

Đỗ Trung Thiện

10

 

6A

Phan Thanh Hùng

 

 

7A

Hà Quang Chí

 

KM

Phạm Tiến Anh

25

KM

Lê Chính Đạo

 

KM

Lê Ngọc Nhân

16

 

Nguyễn Chí Trung

 

KM

Cao Việt Hồng

24

 

 

 

 

7B

Vũ Hữu An

 

KM

8A

Đỗ Đức Trung

14

 

Vũ Ngọc Sinh

18

 

Hoàng Phụng

 

 

Vũ Thanh Chương

18

 

Đoàn Mạnh Thảo

30

 

 

 

 

 

 

 

8B

Bùi Văn Bình

24

 

9A

Nguyễn Thị Kim Quý

30

 

Nguyễn Đình Dậu

 

 

Đặng Mai Hương

30

 

Bùi Thanh Sơn

21

 

Nguyễn Thị Thúy

 

 

Nguyễn Xuân Phi

21

 

 

 

 

10A

Nguyễn Văn Thuận

28

KM

 

Đoàn Duy Linh

 

KM

Nguyễn Thiện Kế

17

 

Lê Khắc Nam

10

KM

Trịnh Quang Sử

27

 

Nguyễn Trần Lanh

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Bá Thắng

18

 

 

Lê Văn Phú

 

KM

 

Võ Quốc Thái

 

KM

11B

Ninh Văn Hiển

 

KM

11A

Đỗ Trọng Đạt

30

KM

 

Nguyễn Văn Đại

 

KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Khanh

26

 

13A

Hào Chí

 

KM

12A

Nguyễn Sáng Mãi

 

 

Nguyễn Văn Phong

 

KM

 

Nguyễn Sơn Hà

 

KM

Chen Hùng I

 

 

 

Nguyễn Công Hát

23

 

Jonty Lin

 

 

 

Trương Đức Hùng

9

 

 

Đào Quang Trường

8

 

13B

Trịnh Huy Hoàng

8

 

14A

Nguyễn Văn Tám

7

 

 

Nguyễn Văn Bạch

7

 

 

Nguyễn Mạnh Chung

16

 

 

Nguyễn Văn Hạnh

19

 

 

Đoàn Văn Nam

7

 

 

Lê Anh Quang

14

 

 

Lê Quang Long

 

 

15A

Nguyễn Quốc Hùng A

16

 

15B

Bùi Quốc Thắng

 

 

 

Ngô Mạnh Tuấn

28

 

 

Nguyễn Thái Cương

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Cảnh

 

 

 

Đoàn Đắc Ngọc

 

 

 

Hà Thị Phương Loan

18

 

16A

Nguyễn Đức Đáng

18

 

17A

Nguyễn Thị Loan

25

 

 

Lê Anh Tuấn

22

 

 

Nguyễn Bích Hằng

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18A

Dương Kim Ngân

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Yến

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”