Lịch thi đấu và hố xuất phát Giải Golf Trẻ Hải Phòng lần thứ 5 in Tin mới cập nhật at 14/11/2013 23:03

Hố số 1: 10.46 – 12.30

 

STT

Tee-time

Golfer

H

Bảng

STT

Tee-time

Golfer

H

Bảng

1

10.46-10.54

Lê Hùng Nam

4

A

8

11.42-11.50

Lê Quang Long

18

C

Nguyễn Hồng Hải

4

Nguyễn Thái Cương

18

Đàm Thành Vinh

5

Phạm Minh Đức

18

Đinh Mạnh Hùng

10

Nguyễn Mạnh Hà

18

2

10.54-11.02

Nguyễn Quốc Hùng (HN)

6

A

9

11.50-11.58

Nguyễn Dũng Tiến

18

C

Evans Mahoney

0

Nguyễn Văn Minh

18

Đào Phúc Hưng

5

Nguyễn Kiên Giang

18

Nguyễn Văn Bạch

7

Nguyễn Đình Dậu

18

3

11.02-11.10

Đỗ Xuân Hưng

9

A

10

11.58-12.06

Nguyễn Văn Hạnh

18

C

Đỗ Việt Hùng

5

Trần Quang Tiến

17

Đào Quang Tuynh

9

Nguyễn Văn Tăng

18

Đoàn Văn Nam

7

Phạm Kỳ Hưng

16

4

11.10-11.18

Lưu Công Thành

9

A

11

12.06-12.14

Vi Quốc Tuấn

15

C

Trịnh Huy Hoàng

9

Vũ Chí Dân

17

Bùi Tố Bình

7

Nguyễn Hữu Thủy

16

Phan Văn Đức

9

Trần Văn Thắng

17

5

11.18-11.26

Phạm Văn Tuấn

10

A

12

12.14-12.22

Trần Thanh Hùng

14

B

C

C

C

Nguyễn Duy Tiến

5

Trần Bá Thắng

18

Mai Văn Phương

10

Trần Anh Tuấn

18

Võ Hồng Đức

10

Nguyễn Sơn Hà

18

6

11.26-11.34

Đào Quang Trường

9

A

13

12.22-12.30

Bùi Thế Sơn

18

C

Trương Đức Hùng

8

Nguyễn Văn Thắng

18

Phạm Đồng Dũng

4

Nguyễn Sĩ Tình

18

Phạm Mạnh Thắng

5

Nguyễn Văn Hiếu

18

7

11.34-11.42

Trần Quốc Bình

18

C

B

C

A

14

12.30-12.38

Đông Văn Tiếp

18

C

Tom Bowen

14

Hà Mạnh Thắng

17

Trần Quang Vinh

18

Lê Đức Hùng

15

Đào Quang Trịnh

9

Lê Mạnh Hùng

15

 

 

Hố số 10 : 10.54-12.30

STT

Tee-time

Golfer

H

Bảng

STT

Tee-time

Golfer

H

Bảng

1

10.54-11.02

Đàm Quốc Vinh

12

B

B

C

B

8

11.50-11.58

Ngô Đặng Tùng Sơn

16

C

Đỗ Trung Thiện

11

Mai Trần Hưng

18

Nghiêm Thế Anh

15

Trần Đức Thành

18

Vũ Văn Chiến

13

Võ Quốc Trưởng

18

2

11.02-11.10

Vũ Văn Tuyến

11

B

9

11.58-12.06

Đan Đức Hiệp

 

VIP

(KM)

Nguyễn Văn Hảo

13

Đoàn Duy Linh

 

Lê Anh Quang

12

Nguyễn Trọng Phượng

 

Trần Huy Quang

12

Phạm Hữu Thư

 

3

11.10-11.18

Vũ Thanh Chương

11

B

10

12.06-12.14

Nguyễn Tiến Lộc

 

KM

Nguyễn Văn Tám

13

Nguyễn Sỹ Tráng

22

Nguyễn Mạnh Chung

14

Phan Thanh Hùng

28

Trần Văn Khơi

12

Hoàng Phúc Quý

24

4

11.18-11.26

Vũ Ngọc Sinh

14

B

11

12.14-12.22

Đồng Văn Khánh

25

KM

Nguyễn Văn Trọng

12

Nguyễn Văn Luân

24

Tạ Vũ Trường

14

Cao Việt Hồng

23

Phạm Khắc Tuấn

14

Đào Văn Hòa

22

5

11.26-11.34

Nguyễn Bá Dương

13

B

12

12.22-12.30

Đỗ Hùng Anh

 

KM

Phí Văn Dực

14

Đặng Hồng Anh

26

Trần Viết Phương

14

Phạm Trường

32

 

 

Nguyễn Long Thành

23

6

11.34-11.42

Đào Quang Hùng

12

B

13

12.30-12.38

Cao Văn Tuấn

28

KM

Nguyễn Quốc Hùng

14

Nguyễn Văn Thành

23

KM

Lương Hoàng

12

Vũ Hoàng Dương

18

C

Lương Phan Sơn

13

Nguyễn Công Hát

22

KM

7

11.42-11.50

Trần Hợp Nam

17

 

C

 

14

12.38-12.46

Nguyễn Bùi An

18

C

Bùi Mạnh Tân

16

Phạm Ngọc Huỳnh

18

Lê Ngọc Hoa

15

Đinh Ngọc Thắng

18

Vũ Đức Huynh

18

Trần Minh Đức

18

 

 

 

right_news_2.categoryname
Lịch thi đấu
in Lịch thi đấu at

Dự kiến chúng tôi tổ chức giải Demo với lịch thi đấu Demo. Xin mời mọi hội viên vào đây để cập nhật lịch thi đấu vì có thể thay đổi trước đó 1 tuần.