Bảng xếp nhóm giải golf Gia đình hội viên 2017 in Tin tức at 13/01/2017 17:38

TEE

NAME OF PLAYER

MB #

HDC

 

TEE

NAME OF PLAYER

MB #

HDC

1A

Nguyễn Văn Thành

 

 

 

10A

Hoàng Văn Lộc

 

 

Nguyễn Văn Sóng

 

 

 

Choi kwang Deug

 

 

Dương Ngọc Tuấn

61.1

 

 

Jo Young woan

 

 

Đoàn Duy Linh

 

 

 

Đồng Văn Khánh

 

 

1B

Đào Quang Trịnh

10

9

 

10B

Đàm Quốc Vinh

29

11

Trần Huy Quang

24

13

 

Vũ Ngọc Sinh

26

15

Vi Quốc Tuấn

13

 

 

Phạm Khắc Tuấn

56

 

Vũ Đức Huynh

81

17

 

Đàm Thành Vinh

28

8

2A

Trần Quốc Bình

71

 

 

11A

Đào Quốc Oai

 

 

Trịnh Huy Hoàng

75

10

 

Đỗ Anh Tấn

9

9

Nguyễn Văn Minh

92

21

 

Đỗ Đức Trung

25

17

Bùi Mạnh Tân

85

18

 

Vũ Thanh Chương

93

14

3A

Nguyễn Văn Bạch

 

 

 

11B

Nguyễn Quốc Hùng B

 

 

Trần Trí Đức

 

 

 

Vũ Minh Hiền

 

 

Đoàn Văn Nam

 

 

 

Nguyễn Văn Nghĩa

 

 

Nguyễn Văn Tám

 

 

 

Trần Quang Tuấn

 

 

3B

Hồ Xuân Thái

 

 

 

12A

Hoàng Văn Dương

 

 

Ngô Đức Quynh

 

 

 

Trần Quốc Phương

 

 

Vũ Văn Tuyến

 

 

 

Nguyễn Bùi An

 

 

Phạm Văn Hùng

 

 

 

Nhữ Hữu Chi

 

 

4A

Vũ Duy Tùng

 

 

 

13A

 

 

 

Lê trung kiên

 

 

 

 

 

 

Trần Viết Tuấn

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Thái

 

 

 

 

 

 

4B

Đào Hồng Sơn

 

 

 

13B

 

 

 

Vũ Đức Trung

 

 

 

 

 

 

Phí Trọng Đức

 

 

 

 

 

 

Phí Trọng Phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A

Nguyễn Trí Hùng

 

 

 

14A

 

 

 

Nguyễn Văn Hà

 

 

 

 

 

 

Đậu Xuân Thành

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Điển

Y59

24

 

 

 

 

5B

 

 

 

 

14B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6A

Trần Thị Hoàn

 

 

 

15A

Hoàng Văn Dũng

 

 

Phùng Thị Thiện

 

 

 

Nguyễn Xuân Thủy

 

 

Nguyễn Minh Nghĩa

22.1

33

 

Nguyễn Tiến Mạnh

 

 

Nguyễn Ngọc Yến

4.1

27

 

Lê Sơn Hùng

 

 

7A

Đỗ Tú

Y135

26

 

15B

Nguyễn Thị Ngọc Bích

y157

24

Hoàng Phụng

C47

28

 

Nguyễn Thị Loan

89

21

Nguyễn Đức Tuệ

22

22

 

Hà Thị Phương Loan

96.1

18

Nguyễn Thiện Kế

35

16

 

Trần Thị Lan

 

 

7B

Đào Văn Cảnh

Y95

16

 

16A

Lê Anh Quang

 

 

Nguyễn Sỹ Tình

 

 

 

Đào Quang Tuynh

76

9

Đào Quang Hùng

11

11

 

Trần Đức Hiếu

 

 

Trần Văn Bắc

 

 

 

 

 

 

8A

Đoàn Mạnh Thảo

Y28

26

 

17A

Cao Văn Tuấn

 

 

Nguyễn Đức Sinh

Y56

23

 

Bùi Văn Bình

Y46

22

Nguyễn Quốc Hùng A

 

 

 

Lê Quang Long

Y84

 

Phạm Khắc Phúc

88

24

 

Nguyễn Mạnh Chung

 

 

8B

Bùi Thế Sơn

 

 

 

17B

 

 

 

 Đỗ An Thắng

 

 

 

 

 

 

Phạm Tiến Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9A

Đào Quang Trường

4

8

 

18A

Nguyễn Trần Lanh

 

 

Phí Văn Dực

95

13

 

Trần Duy Minh

57

22

Phạm Quang Trường

 

 

 

Nguyễn Xuân Phi

78

19

Trần Quốc Chính

50

14

 

Bùi Thanh Sơn

87

20

9B

Trần Đức Cảnh

 

 

 

18B

Hà Thị Bích Thủy

 

 

Trương Đức Hùng

 

 

 

Lê Thị Xuân Nga

y138

32

Đỗ Trọng Giang

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Quý

y45

29

Vũ Văn Quế

45

34

 

Nguyễn Bích Hằng

58.1

29

right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”