BẢNG XẾP NHÓM GIẢI GOLF TRUNG CAO NIÊN 2014 in Tin tức at 26/10/2014 11:07

BẢNG XẾP NHÓM
GiẢI GOLF TRUNG CAO NIÊN 2014 
Sân Golf Sông Giá, Chủ nhật ngày 26/10/2014
               
STT HỌ VÀ TÊN HDC BẢNG STT HỌ VÀ TÊN HDC BẢNG
1A Vũ Văn Tuyến 16 TN 1B Ngô Đức Huy   KM
Dương Anh Điền   KM Nguyễn Văn Hảo   KM
Phạm Văn Mợi   KM Mai Văn Bình   KM
Phạm Minh Nam   KM Lê Khắc Nam   KM
2A Đỗ Anh Tấn 16 KM 3A Trần Quang Vinh A   TN
Đào Quang Trường 10 TN Lê Mạnh Hùng   TN
Nguyễn Mạnh Chung   TN Trần Văn Khơi   TN
Đào Quang Hùng   KM Nguyễn Văn Hạnh   TN
3B Nguyễn Xuân Phi 19 TN 4A Vũ Văn Chiến 15 TN
Bùi Thanh Sơn 18 TN Vũ Minh Hiền 14 KM
Đỗ Hùng Anh 24 TN Lê Ngọc Hoa 18 TN
Trần Duy Minh 25 TN Nguyễn Đình Dậu   TN
5A Nguyễn Văn Nghĩa   KM 6A Đào Quang Trịnh 7 TN
Vi Quốc Tuấn 16 TN Nguyễn Kiên Toàn   TN
Nguyễn Văn Quảng 21 TN Cao Văn Tuấn   TN
Vũ Ngọc Sinh 16 TN Cao Việt Hồng 24 TN
7A Bùi Văn Bình 24 TN 7B Nguyễn Sỹ Tráng 26 TN
Nguyễn Văn Coong   TN Trịnh Văn Thành   TN
Trần Quang Vinh B 28 TN Nguyễn Tiến Lộc 30 KM
Đỗ Trọng Đạt   KM Phạm Thuyên   KM
8A Phan Thanh Hùng   KM   Nguyễn Hữu Xạ 23 TN
Nguyễn Quốc Hùng B 15 TN 9B Trần Anh Tuấn   TN
Nguyễn Văn Mến 15 TN   Vũ Văn Quynh 16 TN
Trần Bá Thắng 16 TN        
8B Đỗ Đức Trung   KM 9A Trần Thị Hoàn   Nữ
Tô Đình Đại   KM Nguyễn Minh Nghĩa   Nữ
Nguyễn Xuân Nhạt 27 CN Nguyễn Thị Loan   Nữ
           
10A Nguyễn Thiện Kế   TN 10B Trần Văn Phúc   TN
Nguyễn Văn Thuân   KM Phí Văn Dực 10 TN
Trịnh Quang Sử 24 CN Đoàn Duy Linh   KM
Lee Byung Chul   KM Phạm Hữu Thư   KM
11A Đoàn Văn Nam 7 KM   Đỗ An Thắng 31 TN
Nguyễn Văn Tám 11 KM 11B Trần Văn Bắc 34 TN
Nguyễn Văn Bạch 6 KM   Hoàng Văn Dương 28 KM
        Nguyễn Việt Long 11 TN
12A Lê Ngọc Nhân 20 KM 13A Nguyễn Kiên Giang 21 TN
Nguyễn Cao Minh 17 KM Nguyễn Duy Ngọc 25 TN
Trần Quốc Phương 23 KM Nguyễn Thành Phương 16 TN
      Vũ Thanh Nam 18 TN
13B Nguyễn Công Hát 19 CN 14A Lê Cao Bằng   KM
Trần Văn Hội 23 CN Nguyễn Hữu Thanh 19 TN
Nguyễn Sáng Mãi 28 CN Đoàn Mạnh Thảo   TN
Phạm Khắc Phúc   CN Phạm Tiến Anh   KM
14B Nguyễn Phú Lợi 30 CN   Đinh Viết Mạnh   CN
Tạ Xuân Phượng 19 CN 15A Đỗ Tú   CN
Đào Văn Hòa 26 CN   Hoàng Phụng   CN
Trần Quốc Khanh 25 TN   Nguyễn Đức Tuệ   CN
16A Nguyễn Kiên Giang 21 TN 17A Nguyễn Kim Quý 30 Nữ
Nguyễn Duy Ngọc 25 TN Hà Thị Phương Loan 18 Nữ
Nguyễn Thành Phương 16 TN Nguyễn Khánh Hoa 17 Nữ
Vũ Thanh Nam 18 TN Dương Kim Ngân   Nữ
17B Vũ Hoàng Dương 17 TN 18A Nguyễn Bích Hằng 34 Nữ 
Vũ Anh Tú 26 TN Phùng Thị Thiện 36 Nữ 
Vũ Đức Sơn 17 TN Trần Thị Kim Loan 29 Nữ 
Trần Quốc Chính 14 KM      
               
right_news_2.categoryname
Lịch thi đấu
in Lịch thi đấu at

Dự kiến chúng tôi tổ chức giải Demo với lịch thi đấu Demo. Xin mời mọi hội viên vào đây để cập nhật lịch thi đấu vì có thể thay đổi trước đó 1 tuần.