Bảng xếp nhóm giải golf Trung Cao niên và Gia đình hội viên 2016 in Tin tức at 15/01/2016 17:25

STT

HỌ VÀ TÊN

HDC

BẢNG

STT

HỌ VÀ TÊN

HDC

BẢNG

 1

Vũ Ngọc Sinh

 

TN

 2

Nghiêm Thế Anh

 

GDHV

Trần Quốc Bình

 

GDHV

Nguyễn Thái Cương

 

GDHV

Nguyễn Dũng Tiến

19

TN

Lê Quang Long

 

GDHV

Đàm Thành Vinh

 

GDHV

Phạm Minh Đức

 

GDHV

Trần Quang Vinh

 

TN

 4

Hoàng Văn Dương

 

GDHV

Nguyễn Đình Dậu

 

TN

Nguyễn Bùi An

 

GDHV

Bùi Thế Sơn

 

GDHV

Phạm Ngọc Huỳnh

 

GDHV

Nguyễn Đức Đáng

 

TN

Đỗ An Thắng

 

GDHV

 5

Hoàng Phụng

26

CN

 6

Vi Quốc Tuấn

 

TN

Nguyễn Đức Tuệ

 

CN

Đào Quang Trịnh

 

TN

Ngô Mạnh Tuấn

 

CN

Phạm Thuyên

 

CN

Đoàn Mạnh Thảo

 

TN

Đỗ Trung Thoại

 

KM

Phạm Tiến Anh

 

GDHV

 8

Đào Văn Hòa

24

CN

Trịnh Huy Hoàng

 

GDHV

Nguyễn Trần Lanh

39

TN

Vũ Minh Hiền

 

GDHV

Trịnh Quang Sử

26

CN

Trần Huy Quang

 

CN

Phạm Văn Mợi

 

KM

Lee Yuong Heon

 

Ko

10 

Nguyễn Văn Thuận

 

KM

Jong Young Je

 

ko

Nguyễn Văn Thành

 

KM

Kuon Un Jin

 

ko

Nam Han Woo

 

Ko

Lee Jong Hee

 

ko

Lee Jang Hee

 

Ko

 

 

 

 

 

 

11 

Chí Hùng

 

ko

12 

Nguyễn Thế Dũng

 

ko

Nguyễn Hà

 

ko

Phạm Văn Hùng

 

ko

Đỗ Trọng Đạt

 

KM

Nguyễn Sơn Hà

 

KM

Tô Đình Đại

 

KM

Hoàng Mạnh Tuấn

 

KM

 13

Phạm Anh Tuấn

 

TN

 14

Hà Quốc Hưng

 

GDHV

Đào Quốc Oai

 

KM

Vũ Hoàng Dương

 

TN

Nguyễn Văn Tám

 

GDHV

Trần Quốc Chính

 

GDHV

Đoàn Văn Nam

 

GDHV

Vũ Đức Sơn

 

TN

15 

Jonty Lin

8

TN

 16

Omh Je Kuk

 

Ko

Li Yeh Lin

 

KM

Lee Tea Kyu

 

kO

Lê Anh Tuấn

 

TN

Kim Jong Hun

 

Ko

Nguyễn Thiện Kế

 

TN

Sun Hung Rak

 

Ko

 17

Đỗ Anh Tấn

 

GDHV

18 

Trần Trí Đức

11

TN

Đào Quang Hùng

 

GDHV

Trần Bá Thắng

17

TN

Đào Quang Trường

 

TN

Lưu Công Thành

18

GDHV

Nguyễn Văn Nghĩa

 

GDHV

Lê Anh Quang

20

GDHV

 19

Đỗ Đức Trung

 

GDHV

20 

Trần Đức Cảnh

 

GDHV

Phạm Khắc Tuấn

 

GDHV

Nguyễn Mạnh Chung

 

TN

Đàm Quốc Vinh

 

GDHV

Phạm Trường

 

TN

Nguyễn Văn Thắng

 

GDHV

Trần Duy Minh

 

TN

21 

Đặng Văn Hưng

 

TN

 22

Nguyễn Quốc Hùng B

 

TN

Cao Việt Hồng

 

TN

Nguyễn Văn Hạnh

 

TN

Đoàn Đắc Ngọc

 

TN

Trần Đức Hiếu

 

GDHV

Nguyễn Quốc Hùng A

 

TN

Nguyễn Sỹ Tình

20

TN

 23

Trần Anh Tuấn

 

TN

24 

Vũ Văn Tuyến

 

TN

Bùi Văn Bình

 

TN

Đoàn Duy Linh

 

KM

Bùi Thanh Sơn

 

TN

Vũ Đức Huynh

 

TN

Nguyễn Xuân Phi

 

TN

Phí Văn Dực

 

TN

25 

Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

Nữ

26 

Trần Thị Kim Loan

 

Nữ

Nguyễn Thị Kim Quý

 

Nữ

Hà Thị Phương Loan

 

Nữ

Lại Thị Phương Lan

 

Nữ

Nguyễn Thị Bình

 

KM

 

 

 

Nguyễn Ngọc Yến

 

Nữ

 27

Hoàng Văn Dũng

 

KM

28 

Trần Thị Hoàn

 

Nữ

Lê Mai Phương

 

KM

Nguyễn Minh Nghĩa

 

Nữ

Nguyễn Sỹ Thanh

 

KM

Nguyễn Thị Loan

 

Nữ

Trần Trung Hiếu

 

KM

 

 

 

right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”