KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức giải Golf Hoa Phượng năm 2021 in Tin tức at 11/05/2021 09:30

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO -

HỘI GOLF HẢI PHÒNG


Số:        /KHPH-SVHTT-HGHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày       tháng  4  năm 2021KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức giải Golf Hoa Phượng năm 2021

     

 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH - UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2021; Sở Văn hóa và Thể thao - Hội Golf Hải Phòng phối hợp tổ chức Golf Hoa Phượng năm 2021 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

  1. Mục đích: 

- Đây là giải đấu nằm trong chuỗi các hoạt động tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2021), hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2021.

- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030cũng như  phong trào tập luyện và thi đấu môn Golf trên toàn thành phố. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về thể dục thể thao và phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển môn Golf thành phố, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu.

2. Yêu cầu:

- Chấp hành nghiêm Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức giải; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình tổ chức giải.

- Kiên quyết loại trừ những biểu hiện tiêu cực trong thi đấu thể thao.

          II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:                                                               

1. Thời gian: Ngày 09/5/2021 (Chủ nhật).      

Chương trình thi đấu:

- Từ 10h00 - 11h40: Tiếp đón các vận động viên

- Từ 11h45 - 12h00: Lễ khai mạc                                    

- Từ 12h00 - 17h30: Thi đấu

- Từ 18h15 - 20h00: Tiệc tổng kết, trao giải, bế mạc giải.

2. Địa điểm Khai mạc, thi đấu: Tại sân Golf BRG Ruby Trees Đồ Sơn.

           III. SỐ LƯỢNG THAM DỰ: Khoảng 140 - 160 vận động viên.

IV. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

- Là công dân Việt Nam hiện đang sống, làm việc tại Hải Phòng.

- Có đủ sức khoẻ để tham gia thi đấu.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng:

- Là đơn vị thường trực, phối hợp xây dựng Điều lệ, Kế hoạch tổ chức giải; xây dựng các văn bản chuyên môn liên quan đến công tác tổ chức giải.

- Phối hợp với Hội Golf Hải Phòng thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải.

- Mời các vận động viên khối cơ quan quản lý nhà nước và đôn đốc các vận động viên tham dự giải.

- Phối hợp công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị Cúp các nội dung thi đấu, cờ lưu niệm, cờ thưởng cho giải.

- Mời đại biểu tham dự lễ khai, bế mạc giải.

- Phối hợp công tác tuyên truyền trước, trong và sau giải.

- Bố trí lực lượng Y tế, an ninh làm nhiệm vụ tại giải.

2. Hội Golf Hải Phòng:

- Là đơn vị thường trực giải, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức;

- Mời các vận động viên khối doanh nghiệp tham dự giải và tiếp nhận đăng ký, tổng hợp số lượng vận động viên đăng ký tham gia thi đấu.

-  Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao khảo sát, liên hệ địa điểm tổ chức thi đấu. 

- Chủ trì, chịu trách nhiệm công tác vận động tài trợ cho giải.

- Làm việc cụ thể với địa điểm tổ chức giải đấu về các nội dung công việc,  trang trí khánh tiết và các điều kiện phục vụ tổ chức giải.

- Chịu trách nhiệm kinh phí đồng phục vận động viên, quà tặng (nếu có), ăn trưa, tiệc tổng kết giải, phí tham dự của các vận động viên khối doanh nghiệp và kinh phí giải thưởng ở các nội dung thi đấu, kinh phí các giải thưởng kỹ thuật.

- Phối hợp mời đại biểu tham dự lễ khai, bế mạc giải.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao - Hội Golf Hải Phòng chuẩn bị triển khai và tổ chức giải Golf Hoa Phượng năm 2021.

 

HỘI GOLF HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH


Vi Quốc Tuấn

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

GIÁM ĐỐC


Trần Thị Hoàng Mai

   

Nơi nhận:

- Sở VHTT, Hội Golf Hải Phòng;

- Các CLB, VĐV tham dự;

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, P. QLTDTT (5).right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”