TEE-OFF TIME AND FLIGHTS HAIPHONG OPEN GOLF CHAMPIONSHIP 2014 BẢNG A in Tin tức at 25/09/2014 13:15

STT

TEE TIME

HỌ VÀ TÊN

TEE

BẢNG

STT

TEE TIME

HỌ VÀ TÊN

TEE

BẢNG

1

11:00

Phạm Đồng Dũng

Tee #1

A

7

12:00

Phạm Tiến Dũng

Tee #1

A

Chiang Chao-hsu

Đinh Hồng Phong

Nguyễn Huy Tú

Lê Tuấn Long

Vũ Thế Phương

Lưu Công Thành

2

11:10

Lê Anh Quang

Tee #1

A

8

12:10

Trịnh Huy Hoàng

Tee #1

A

Nguyễn Văn Bằng

Nguyễn Đức Cường

Nguyễn Hồng Hải

Đào Anh Tuấn

Yang Wen Shan

Cha Cheong Min

3

11:20

Huỳnh Viết Thương

Tee #1

A

9

12:20

Đoàn Văn Nam

Tee #1

A

Đặng Tất Thành

Phan Văn Đức

Nguyễn Chí Thành

Jonty Lin

Nguyễn Huy Nguyễn

Vũ Đức Long

4

11:30

Nguyễn Huy Tiến

Tee #1

A

10

12:30

Nguyễn Văn Bạch

Tee #1

A

Phạm Mạnh Thắng

Nguyễn Tiến Long

Đinh Viết Sinh

Nguyễn Quốc Bình

Đỗ Hồng Hải

Nguyễn Quốc Hùng

5

11:40

Vũ Anh Trọng

Tee #1

A

11

12:40

Đàm Thành Vinh

Tee #1

A

Đặng Vũ Hạnh

Bùi Tố Bình

Lin Ruey Lin

Nguyễn Trung Thu

Giáp Văn Việt

Đào Công Hùng

6

11:50

Phạm Chí Minh

Tee #1

A

 

 

 

 

A

Phạm Bằng Giang

 

 

 

Nguyễn Việt Hà

 

 

 

Trần Xuân Phương

 

 

 

right_news_2.categoryname
Lịch thi đấu
in Lịch thi đấu at

Dự kiến chúng tôi tổ chức giải Demo với lịch thi đấu Demo. Xin mời mọi hội viên vào đây để cập nhật lịch thi đấu vì có thể thay đổi trước đó 1 tuần.