Học Golf với Padraig Harrington
Học Golf với Padraig Harrington
15/10/2013 15:26

Cùng Padraig Harrington luyện tập cú swing và lắng nghe những phân tích của chuyên gia golf trên tạp chí Golf Digest.