•  
 • (Ông) Vi Quốc Tuấn

  (Ông) Vi Quốc Tuấn

  Chủ tịch

   

 • (Bà) Nguyễn Thị Kim Quý

  (Bà) Nguyễn Thị Kim Quý

  Phó chủ tịch

   

   

 • (Ông) Trần Đình Thanh

  (Ông) Trần Đình Thanh

  Phó chủ tịch Thường trực Hội

   

 • (Ông) Phạm Tùng Dương

  (Ông) Phạm Tùng Dương

  Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký

   

 • (Ông) Vũ Ngọc Sinh

  (Ông) Vũ Ngọc Sinh

  Phó chủ tịch

   

 • (Ông) Nguyễn Văn Tám

  (Ông) Nguyễn Văn Tám

  Phó chủ tịch 

   

 • (Ông) Trần Trọng Hải

  (Ông) Trần Trọng Hải

  Ủy viên BCH

   

 • (Bà) Nguyễn Thị Loan

  (Bà) Nguyễn Thị Loan

  Ủy viên BCH

   

 • (Ông) Vũ Văn Phúc

  (Ông) Vũ Văn Phúc

  Ủy viên BCH

   

 • (Ông) Nguyễn Thanh Bình

  (Ông) Nguyễn Thanh Bình

  Ủy viên BCH

   

 • (Ông) Bùi Đức Kiên

  (Ông) Bùi Đức Kiên

  Ủy viên BCH

   

 • (Ông) Đồng Xuân Phong

  (Ông) Đồng Xuân Phong

  Ủy viên BCH

   

 • (Ông) Đoàn Mạnh Nguyên

  (Ông) Đoàn Mạnh Nguyên

  Ủy viên BCH

   

 • (Ông) Lê Hoàng Diệu

  (Ông) Lê Hoàng Diệu

  Ủy viên BCH

   

 • (Ông) Hoàng Văn Dương

  (Ông) Hoàng Văn Dương

  Ủy viên BCH

   

 • (Ông) Vũ Đức Huynh

  (Ông) Vũ Đức Huynh

  Ủy viên BCH

   

 • (Ông) Ngô Quý Thạch

  (Ông) Ngô Quý Thạch

  Ủy viên BCH

   

 • (Ông) Nguyễn Khánh Toàn

  (Ông) Nguyễn Khánh Toàn

  Uỷ viên BCH

   

 • (Bà) Vũ Lan Anh

  (Bà) Vũ Lan Anh

  Ban kiểm soát

   

 • (Bà) Đặng Thị Mai Hương

  (Bà) Đặng Thị Mai Hương

  Ban kiểm soát

   

 • (Bà) Nguyễn Bích Hằng

  (Bà) Nguyễn Bích Hằng

  Trưởng ban kiểm soát

   

right_news_2.categoryname
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023
in Tin mới cập nhật at

Giải đấu “VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ GOLF HẢI PHÒNG MỞ RỘNG 2023”