•  
 • (Ông) Vi Quốc Tuấn

  (Ông) Vi Quốc Tuấn

  Chủ tịch

 • (Ông) Đỗ Trung Thiện

  (Ông) Đỗ Trung Thiện

  Phó chủ tịch

  Phụ trách đối ngoại

 • (Ông) Vũ Thanh Chương

  (Ông) Vũ Thanh Chương

  Phó chủ tịch

  Phụ trách đối nội

 • (Ông) Trần Quốc Bình

  (Ông) Trần Quốc Bình

  Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký

 • (Ông) Vũ Ngọc Sinh

  (Ông) Vũ Ngọc Sinh

  Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn kỹ thuật và Phát triển Giải Haiphong Open

 • (Bà) Nguyễn Thị Kim Quý

  (Bà) Nguyễn Thị Kim Quý

  Phó chủ tịch Phó chủ tịch phụ trách quản lý tài chính ,các Quy chế của Hội và phát triển golf nữ

 • (Ông) Đỗ Đức Trung

  (Ông) Đỗ Đức Trung

  Ủy viên BCH

 • (Ông) Đàm Thành Vinh

  (Ông) Đàm Thành Vinh

  Ủy viên BCH

 • (Ông) Nghiêm Thế Anh

  (Ông) Nghiêm Thế Anh

  Ủy viên BCH

 • (Ông) Trần Quang Vinh

  (Ông) Trần Quang Vinh

  Ủy viên BCH

 • (Bà) Nguyễn Bích Hằng

  (Bà) Nguyễn Bích Hằng

  Ủy viên BCH

 • (Ông) Nguyễn Sỹ Tình

  (Ông) Nguyễn Sỹ Tình

  Ủy viên BCH

 • (Ông) Nguyễn Cao Minh

  (Ông) Nguyễn Cao Minh

  Ủy viên BCH

 • (Ông) Nguyễn Văn Tám

  (Ông) Nguyễn Văn Tám

  Ủy viên BCH

 • (Ông) Nguyễn Dũng Tiến

  (Ông) Nguyễn Dũng Tiến

  Ủy viên BCH

 • (Ông) Vũ Đức Huynh

  (Ông) Vũ Đức Huynh

  Ủy viên BCH

 • (Ông) Nguyễn Kiên Giang

  (Ông) Nguyễn Kiên Giang

  Ủy viên BCH

 • (Ông) Cao Văn Tuấn

  (Ông) Cao Văn Tuấn

  Trưởng ban kiểm soát

 • (Bà) Nguyễn Minh Nghĩa

  (Bà) Nguyễn Minh Nghĩa

  Ban kiểm soát

 • (Ông) Đàm Quốc Vinh

  (Ông) Đàm Quốc Vinh

  Ban kiểm soát

right_news_2.categoryname
Lịch thi đấu
in Lịch thi đấu at

Dự kiến chúng tôi tổ chức giải Demo với lịch thi đấu Demo. Xin mời mọi hội viên vào đây để cập nhật lịch thi đấu vì có thể thay đổi trước đó 1 tuần.