• Trần Quang Vinh A

  Ngày sinh: 29/09/1959

  Địa chỉ: ( đang cập nhật )

  Điện thoại: 091 324 1120

  Email: noithatthanglonghp@gmail.com

  Phu nhân: Ngô Bích Thanh

  Năm gia nhập hội:

 • Trần Quang Vinh B

  Ngày sinh: 03/09/1958

  Địa chỉ: CAHP

  Điện thoại: ( đang cập nhật )

  Email: ( đang cập nhật )

  Phu nhân: Nguyễn Thanh Nhã

  Năm gia nhập hội:

 • Trần Quốc Bình

  Ngày sinh: 05/12/1975

  Địa chỉ: Công ty TNHH Hưng Nam Hải

  Điện thoại: 090 327 7524

  Email: vinhhan2010@gmail.com

  Phu nhân: Hà Thị Mai Hương

  Năm gia nhập hội:

 • Trần Thị Hoàn

  Ngày sinh: 07/1957

  Địa chỉ: ( đang cập nhật )

  Điện thoại: 091 825 4448

  Email: ( đang cập nhật )

  Năm gia nhập hội:

 • Trần Trí Đức

  Ngày sinh: 06/03/1967

  Địa chỉ: ( đang cập nhật )

  Điện thoại: 090 341 4033

  Email: tigerduc@gmail.com

  Phu nhân: Nguyễn Thị Thanh Hương

  Năm gia nhập hội:

 • Trần Văn Hội

  Ngày sinh: 02/01/1954

  Địa chỉ: Hải quan

  Điện thoại: 091 324 1347

  Email: goldragon2154@gmail.com

  Phu nhân: Phùng Thị Thi

  Năm gia nhập hội:

 [1] 2 3 4 5 6 > >>    Trang 1 / 7right_news_2.categoryname
Lịch thi đấu
in Lịch thi đấu at

Dự kiến chúng tôi tổ chức giải Demo với lịch thi đấu Demo. Xin mời mọi hội viên vào đây để cập nhật lịch thi đấu vì có thể thay đổi trước đó 1 tuần.