Liên hệ in Liên hệ at 15/10/2013 16:43


Xem HỘI GOLF HẢI PHÒNG ở bản đồ lớn hơn
HỘI GOLF HẢI PHÒNG

Số 1 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng.
Hotline: 0793 244 698 ( Ms Trần Trà Mi - Thư ký Hội )
Email: hoigolfhaiphong@gmail.com
Website: haiphonggolf.com.vn

right_news_2.categoryname
Lịch thi đấu
in Lịch thi đấu at

Dự kiến chúng tôi tổ chức giải Demo với lịch thi đấu Demo. Xin mời mọi hội viên vào đây để cập nhật lịch thi đấu vì có thể thay đổi trước đó 1 tuần.